Αποκατάσταση – Αποκατάσταση Ισχίου

Σε όλες τις μονάδες μας υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης-φυσικοθεραπείας μέσω καινοτόμων μηχανημάτων.

  • Νευρολογική Αποκατάσταση
  • Μυοσκελετική Αποκατάσταση
  • Μετεγχειρητική Αποκατάσταση
  • Ενεργητική και Παθητική Άσκηση

*η χρήση των παραπάνω μηχανημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται στις απλές εβδομαδιαίες θεραπείες.