Στον όμιλο Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων ΙΡΙΔΑ, κατανοούμε την ιδιαιτερότητα των αναγκών των φιλοξενούμενών μας. Στο επίκεντρο του τρόπου λειτουργίας μας, είναι η επιθυμία να παρέχουμε σε όλους όσους υποστηρίζουμε υψηλό επίπεδο ειδικής φροντίδας, εστιάζοντας στις συγκεκριμένες ανάγκες των φιλοξενουμένων μας.

Η κατανόηση της ανθρωπογεωγραφίας, των αναγκών και των ενδιαφερόντων των φιλοξενουμένων μας, διαμορφώνει την εξατομικευμένη φροντίδα που τους παρέχουμε. Δίνουμε έμφαση στις λεπτομέρειες που κάνουν την καθημερινότητα τους, όσο το δυνατόν πιο άνετη, και ευχάριστη.

Βασικός πυλώνας σε αυτή μας την προσπάθεια είναι οι άνθρωποί μας.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας, (ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό, διοικητικό), είναι έμπειρο και αφοσιωμένο, συνθήκες ικανές για να παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα ειδικής φροντίδας και να κατανοεί τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε μεμονωμένου ενοίκου μας. Για το σύνολο του προσωπικού μας, η υγεία και η ευτυχία των φιλοξενούμενών μας είναι το παν. Έτσι, οικοδομούμε βαθιές σχέσεις με το προσωπικό μας και είμαστε περήφανοι που το ποσοστό διατήρησης του προσωπικού μας είναι ένα από τα υψηλότερα στον τομέα.

Ο στόχος για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα και από την διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, μας καθιστά υπερήφανους για τις υπηρεσίες που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σε εκείνους που το έχουν ανάγκη.