Φυσικοθεραπεία

Η Φυσικοθεραπευτική* παρέμβαση στις μονάδες μας, υπόκειται στον κλάδο της γηριατρικής** φυσικοθεραπείας. Οι φυσικοθεραπευτές μας, χρησιμοποιούν, ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών, τεχνικές

  • Κινησιοθεραπείας,
  • Θεραπευτικής και λειτουργικής μάλαξης
  • Αναπνευστικής φυσικοθεραπείας
  • Επανεκπαίδευσης βάδισης

Συνήθως το πρόγραμμα πραγματοποιείται εβδομαδιαία στα δωμάτια των ασθενών, ενώ στους χώρους των μονάδων υπάρχει φυσικοθεραπευτήριο για πιο λειτουργικούς ασθενείς.

Φυσικά υπάρχει και η ενημέρωση με τη μορφή της συμβουλευτικής, τόσο στους ασθενείς όσο και στο συγγενικό τους περιβάλλον.

*Φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που χρησιμοποιεί φυσικά μέσα (ηλεκτρισμό, φως, νερό, ψύχος), κινησιοθεραπεία, τεχνικές μάλαξης για τη θεραπεία μυοσκελετικών νευρολογικών και καρδιαναπνευστικών παθήσεων.
**Γηριατρική είναι ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τη θεραπεία παθολογικών προβλημάτων που επιφέρει το γήρας.