Κοινωνική Υπηρεσία

Στους χώρους μας υπάρχει καθημερινή παρουσία κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι φροντίζουν για:

  • τη δημιουργική απασχόληση των ηλικιωμένων
  • τη νοητική ενδυνάμωση μέσω ειδικών ασκήσεων
  • την καταγραφή της διάθεσης και της συμπεριφοράς και την σχετική ενημέρωση των προϊστάμενων και του ιατρού
  • την ενημέρωση από και προς τους συγγενείς για ζητήματα των ηλικιωμένων (πέρα από τα ιατρικά)
  • την πληροφόρηση και καθοδήγηση για επιδόματα, καθώς αποτελεί των συνδετικό κρίκο με τους Κρατικούς Φορείς
  • οργάνωση εκδηλώσεων