Η θεραπευτική επαφή με ζώα προσφέρει ιδιαίτερη κοινωνική συναναστροφή και χαρά, καθώς οι σκύλοι διαθέτουν το εκ γενετής χάρισμα να προσεγγίζουν και να προσφέρουν στοργή και αγάπη ανιδιοτελώς και απροσχημάτιστα χωρίς να “κρίνουν” με τον ανθρώπινο τρόπο.

Ευχαριστούμε την SAPT Hellas για την ξεχωριστή επίσκεψη! 💕 Χ

Recent Posts